miercuri, 3 martie 2010

Nicicând


Nicicând n-ai fost aici
In veci să fii al meu.
De-a pururea vei fi,
mereu vei urmări.


De ai fi fost acolo
Aş fi putut pesemne,
Să caut cu privirea-ţi
Necruţătoare semne.

Ai fost pe fundul mării
Si ai sălăşluit într-una
Mereu cu-a mea fiinţă,
Vom fi acolo... Una!


Să poţi să fii acolo
Privind nemărginirea,
Ar însemna să plouă
cu însăşi nemurirea.


Si am plecat încolo
Sa-mi cat a ta fiinţa
Ce caută în sânge
Cunună şi credinţă.


Mereu vei fost acolo
Cătat de-a mării valuri.
Mereu vei fi acolo
Să-ntorci privirea-n maluri.


Si la un cap de aţă
Se prinse cu model
Plecă urechea-n el
Si ascultă povaţă.


Nicicând n-am să mă-nchin
De-a pururea dorinta.
Voi face un festin
Cum crede-voi cuviinţă.


Nicicând cu veşnicia
Nu voi mai fi alături.
Nu vreau decât sotia-
ţi se dea în lături.


Să fii cărunt se poate
Să treci prin toate cele
Aşa vom fi purtate
Prin vremuri mai rebele.


Cum n-ai mai fost aici
Ca să mă-nfrunţi îndată,
Te rog ca să mă ierti
Şi să mă laşi în plată.


Perfidele minciuni
Mă sfredelesc în oase
De crezi a lor minuni
Nu te-neca-n angoase.


O filă de poveste
Atât de încurcată,
Nu prinde-voi de veste
La fel cu-o lume-ntreagă.


Nu vei fi fost acolo
Să mă atingi în sân
Aşa… voi fi dincolo
Să mă alin, să-ngân.


Nicicând să mi te-alături
Nu voi gândi… nicicând!
Mai bine dă-te-n lături
Rămâi în al meu gând.


Să te supui fireşte
Pe-a limbii alinare
Si să te-nneci în vise
Pân’ ce-oi avea suflare!


Si scrie în neştire
Si umple pagini albe
Cu-a sale adormire va fi încununată
Cu sori şi stele-n pururi
Nemărginirii albe.


Aşa voi fi acolo
Pân la sfârşit etern!
Aşa voi fi într-una,
Sălbatică mereu
Si când răsare luna
Voi răsări si eu!

Niciun comentariu:

Avertisment

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare, independent de valoarea si destinatia lor. Prin urmare, toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Preluarea integrala sau partiala si publicarea lor fara acordul autorului este interzisa. Punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, intra sub incidenta art. 139, indice 8 si constituie infractiune.

In gura presei