duminică, 26 august 2012

Mǎturǎtor de praf de stele


Am cǎlǎtorit fǎrǎ direcție prin paradisuri efemere pȃn’ am ajuns prin valuri ȋnspumate si-am mǎturat din ceruri praf de stele si te-am lasat sǎ mǎ ȋnvǎlui ȋn mii de șoapte…

și ai crezut cǎ poate nu-i decȃt mai mult de-un vis și m-ai vǎzut mai mult ca pe-o nǎlucǎ iar cȃnd din mine deschis-am porțile spre paradis doar te-ai ȋnchis ȋn tine și-ai pus stele pe fugǎ…

ȋn urma stelelor ce-ai fugǎrit, am lǎsat ȋn urmǎ pulbere  de vise și mǎturȃnd ȋn urma lor tu m-ai gǎsit și-ai fost primit cu brațele deschise… 

ȋn prag de mare ȋn nisipul fin, din visul meu de mult apus, acum cǎtǎm o strǎlucire-n cer de printre stele, dar am gǎsit mai mult de-atȃt și-am spulberat cu un surȃs orice ȋdoieli și alte gȃnduri efemere…

Avertisment

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare, independent de valoarea si destinatia lor. Prin urmare, toate textele expuse pe acest site sunt protejate, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Preluarea integrala sau partiala si publicarea lor fara acordul autorului este interzisa. Punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, intra sub incidenta art. 139, indice 8 si constituie infractiune.